Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uživatelů stránek KempingMania.cz jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel poskytnutím svých osobních údajů uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem webu provozovatele. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatelé stránek, kteří poskytli provozovateli své osobní, kontaktní nebo jiné údaje dobrovolně, mu tímto dávají souhlas s nakládáním s údaji tak, aby bylo možné řádně provozovat stránky, a to včetně zveřejňování těchto údajů v souvislosti s obsahem stránek, osobního kontaktu provozovatele s uživateli, odesílání komerčních sdělení, archivace obsahu, k zasílaní vámi požadovaných informací (novinky, akční letenky, ubytování apod.) atd. Provozovatel se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně bez vašeho souhlasu s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele odstranit z databáze.

error

Líbí se vám tyto stránky? Dejte o nás vědět vašim přátelům.